SangNhuong.com

CƠ HỘI ĐẦU TƯ
250 triệu USD tài trợ cải thiện năng lực cạnh tranh
Thứ năm, 16 Tháng 5 2013 11:28

Ngày 14/5, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình và bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam đã ký ba thỏa thuận tín dụng với tổng trị giá 400 triệu USD nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và cải cách giáo dục.

Ba thỏa thuận tín dụng được ký kết lần này gồm khoản hỗ trợ “Quản lý và cạnh tranh kinh tế đầu tiên” trị giá 250 triệu USD (EMCC 1); khoản hỗ trợ “Chương trình Chính sách phát triển Giáo dục đại học- Giai đoạn 3” trị giá 50 triệu USD và khoản tín dụng cho dự án “Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ em mầm non” trị giá 100 triệu USD.

Chương trình EMCC 1 có mục tiêu hỗ trợ cải cách trong bảy lĩnh vực chính sách. Cụ thể, khu vực tài chính; chính sách tài khóa; hành chính công; quản lý doanh nghiệp nhà nước; quản lý đầu tư công; hiệu quả môi trường kinh doanh; bình đẳng và minh bạch của môi trường kinh doanh.

EMCC sẽ giúp giám sát các chính sách kinh tế vĩ mô. Quản lý đầu tư công, cải cách doanh nghiệp nhà nước và khu vực ngân hàng là những chủ đề quan trọng của chương trình này.

Chương trình “Chính sách phát triển giáo dục đại học giai đoạn 3” có mục tiêu cải thiện khả năng đáp ứng của giáo dục đại học và năng lực nghiên cứu; nâng cao chất lượng của các tổ chức giáo dục đại học.

Dự án “Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ em mầm non” có mục đích tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ chuẩn bị bước vào tiểu học, đặc biệt với nhóm có nguy cơ gặp khó khăn để thành công trong môi trường học tập.

Ngọc Tuyên

mod_pl_banner_bottom