SangNhuong.com

CƠ HỘI ĐẦU TƯ
Bỏ chỉ đạo 'không xây nhà nhái kiến trúc Pháp cổ'
Thứ sáu, 14 Tháng 6 2013 17:13
  • Quỹ từ thiện 'Hành trình nhân ái'

    Quỹ từ thiện Cadi-Sun 'Hành trình nhân ái' tiếp tục khởi hành từ Đà Nẵng đến xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, xã Bình Quế, Bình Hải và Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam để giúp đỡ kịp thời cho các hộ gia đình khó khăn.

  • mod_pl_banner_bottom