SangNhuong.com

CƠ HỘI ĐẦU TƯ
Trợ giúp

I. Đăng ký thành viên :

-  Nhấp vào dòng chữ “Đăng ký” hoặc “Đăng nhập” ở trên cùng của trang chủ=> Nhấp chọn “Đăng thông tin bán hàng” để đăng thông tin nhà cung cấp ( đăng sản phẩm chào bán ), nhấp chọn “Đăng thông tin mua hàng” để đăng thông tin mua hàng.

-  Điền đầy đủ thông tin vào form. Trong đó (VN) là nhập thông tin bằng tiếng Việt, (EN) là nhập thông tin bằng tiếng Anh. Các trường có dấu (*) là bắt buộc nhập. Nhấp chữ “Lưu” để hòan tất việc đăng ký thành viên.

- Dùng tên đăng nhập và mật khẩu đã tạo để đăng nhập và đăng sản phẩm chào bán/chào mua.

Sản phẩm sau khi đăng, chúng tôi sẽ chỉnh sửa hình ảnh theo đúng kích thước và cho hiển thị trong thời gian sớm nhất.

II. Tìm kiếm thông tin :

1. Tìm doanh nghiệp theo ngành nghề :

Nhấp vào tab “Logo doanh nghiệp” => Chọn nhóm danh mục sản phẩm.

2. Tìm sản phẩm theo ngành nghề :

Nhấp vào tab “Sản phẩm chào bán” => Chọn nhóm danh mục sản phẩm.

3. Tìm sản phẩm theo khu vực/ nhãn hiệu :

Gõ từ khóa sản phẩm cần tìm vô khung search, chọn khu vực/nhãn hiệu cần mua. Bấm nút “Search”.

III. Cập nhật lại thông tin đã đăng

Bạn có thể chỉnh sửa lại thông tin mà mình đã đăng trước đây bằng cách : Dùng tên đăng nhập và mật khẩu đã tạo để đăng nhập.

- Chỉnh sửa lại thông tin nhà cung cấp : Nhấp dòng chữ "Thay đổi thông tin nhà cung cấp" => Lưu

- Chỉnh sửa lại sản phẩm đã đăng :  Nhấp dòng chữ "Danh sách sản phẩm" => Nhấp chọn sản phẩm cần sửa => Nhấp biểu tượng cây viết bên phải hình sản phẩm => Lưu.

Nhấp biểu tượng trang giấy có dấu chéo để xóa sản phẩm đã đăng. 

mod_pl_banner_bottom